Web aplikācijas un rīki biznesam

Programmatūras integrācija

"Agile" izstrāde

Biznesa procesu izpēte

Norēķinu un biļešu risinājumi

00-1

Programmatūras integrācijas

Regulāri procesi datu importam un tiešsaistes dati

Datu eksports uz citām uzņēmuma programmām

Integrācija ar dažādām uzņēmuma sistēmām

Manuāls datu imports un eksports

Automātiska un manuāla datu apmaiņa starp vairākām uzņēmuma programmām

Dažādu programmatūras rīku izmantošana ir standarts jebkurā modernā uzņēmumā – šo rīku savienošana, izmantojot API, palīdz paātrināt datu apmaiņu, izvairīties no kļūdām un samazināt datu dublēšanos.

00-2

"Agile" izstrāde

Klients ir pilnībā iesaistīts izstrādes procesā

Regulāri atjauninājumi un testēšana izstrādes laikā

Ir definētas prasības, bet vajadzības gadījumā tās var atjaunināt

Dokumentācija par sistēmas kritiskajām un galvenajām daļām

Agile izstrādes metodika palīdz sasniegt vislabākos rezultātus

Lai gan Agile metodoloģija palīdz mums nodrošināt regulārus atjauninājumus un vajadzības gadījumā pielāgot prasības, jebkurā projektā vissvarīgākā ir klienta iesaistīšanās un sadarbība sistēmas izstrādes procesā.

00-3

Biznesa procesu analīze

Pilns biznesa procesu audits, lai palīdzētu noteikt prasības jaunām lietojumprogrammām

Esošo rīku un lietojumprogrammu funkcionalitātes audits

Esošās programmatūras pirmkoda analīze

Trešo pušu piegādātāju integrācijas auditi

Esošās situācijas analīze

Reizēm ir grūtāk izprast pašreizējo situāciju un iespējamos risinājumus nekā izstrādāt reālu programmatūras rīku pēc visu prasību apkopošanas. Audits palīdz dokumentēt esošos procesus un izveidot ceļvedi nākotnei.

00-4

Norēķinu risinājumi

Tiešsaistes bankas maksājumi

Kredītkaršu maksājumi

Apple Pay / Google Pay

Automātiskie maksājums

Tiešsaistes maksājumi

Ar Open Banking direktīvas (Pārskatītā maksājumu pakalpojumu direktīva (Revised Payment Services Directive)(PSD2, Direktīva (ES) 2015/2366)) palīdzību tiešsaistes maksājumi visā Eiropā ir kļuvuši daudz ērtāki un drošāki. Ar vienu juridisku līgumu un tehnisko integrāciju klients var ieviest vairākas maksājumu metodes jebkurā valstī.